ἐπιτηδειότερον

ἐπιτηδειότερον
ἐπιτήδειος
made for an end
adverbial comp
ἐπιτήδειος
made for an end
masc acc comp sg
ἐπιτήδειος
made for an end
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”